Kurzy školy prírodných záhrad sú systematicky na seba nadväzujúce témy, ako si navrhnúť, vybudovať, zasadiť, vypestovať bez agresívnych jedov, aké jedlé liečivé či inak užitočné rastliny a zvierací pomocníci v prírodnej záhrade.

Kurzy sú živé, v našej druhej výukovej certifikovanej prírodnej záhrade, vrátane zázemia v triede.

Než začneme čokoľvek sadiť, zakladať a upravovať,nezabudnime si pripraviť najskôr základ - návrh - strih našej budúcej prírodnej záhrady.

Pokiaľ chcete nad základným strihom dumať v pohodlí a teple domova, sú pripravené online lekcie kurzu Navrhujeme prírodnú záhradu, prípadne záznamy z online verzií ostatných kurzov.

 

Kalendár živých kurzov pre 2024

Milí prírodníci, cyklus kurzov Školy prírodných záhrad, sa každý rok opakuje v podobnom zložení a obsahu. Kurzy pre rok 2024 sú vypísané opäť v zložení: Január - šikovníčkový mlieko, Február - navrhovací, Marec - budovací a rastliny, Apríl - pestovací bez chémie, škodcovia, Máj - liečivé rastliny, Jún - energie nielen v záhrade. Leto Júl, august je bez kurzov, ktoré pokračujú v septembri.
Pokiaľ ma plánujete osloviť s kompletným návrhom vašej budúcej prírodnej jedlej liečivej záhrady, a prídete mi na navrhovací kurz, sumu za tento kurz vám odčítam zo sumy projektu. Hanka Sekulová :-) .

Témy online kurzov a záznamov

Milí prírodníci, kvôli zákazom a obmedzeniam ktoré sú/nie sú, som pripravila online alternatívy pre nasledovné témy: Navrhujeme prírodnú záhradu (7 hodín predtočených lekcií), a 3 hodinové záznamy z ostatných tém.

Všetky online záznamy ako aj komplexný online Navrhovací kurz si môžete objednať cez E-shop. Kurzy vychádzajú obsahovo z mojej najnovšej knihy Škola prírodných záhrade, dostupná je tiež cez e-shop na web stránke