On-line kurz Navrhujeme

Milí prírodníci, vzhľadom na rôzne obmedzujúce situácie a tiež pre vás, ktorí mi píšete, že ste zďaleka a nemôžete na klasický kurz do našej výukovej prírodnej záhrady a triedy prísť, rozhodla som pre pre alternatívnu dynamickú názornú virtuálnu podobu kurzu.  Prosím pozrite si úvodné video na predstavenie kurzu.

Nie je to klasický on-line kurz v konkrétnom termíne. Vzhľadom na komplexnosť a obšírnosť témy, sú jednotlivé časti kurzu (skoro 7 hodín) vopred predtočené a nahraté na Vimeo. Nebudete teda pri sledovaní lekcií viazaní na konkrétny termín. Naopak, kurz budete sledovať a postupovať lekciami tak, ako vám to bude najviac časovo a inak vyhovovať. Rýchlosťou, ktorá vám dovolí pochopiť a zopakovať z lekcie čo najviac. K lekciám sa budete môcť následne vrátiť.

Kurz je zostavený z nasledovných častí - samostatných videopostupov - lekcií, v celkovej dĺžke skoro 7 hodín: 

Prístup na videočasti bude na základe hesla ktoré pošlem mailom spolu s prístupovými linkami po objednaní a uhradení tohoto kurzu.


Jedotlivé lekcie sú kombináciou videopostupov, dynamických Powerpoint prezentácií, fotografií, nákresov. Všetko je spojené mojim sprievodným priebežným vysvetľovaním toho, na čo sa práve pozeráte.  Spolu je nahraných skoro 7  hodín výuky, čo je v čistom čase viac, ako stíhame na klasickom kurze. Navyše oproti klasickému kurzu som pridala dve časti - "Príprava podkladov" a Navrhovanie spoločenstva stromu".

Rozhodla som sa urobiť  v online verzii aj rozšírenú alternatívu. Rozšírená verzia obsahuje okrem viruálnej teoretickej časti aj hodinu individuálnej on-line konzultácie vášho návrhu (alebo pokusu o návrh) prostredníctvom aplikácie ZOOM. 

Mám za sebou roky navrhovania a roky lektorovania, ale táto téma v on-line prevedení bola opäť pre mňa veľká výzva. Verím, že pomôže v základnom navrhovaní vašich prírodných priestorov,  Hanka Sekulová