Články

Na tomto mieste nájdete veľa zaujímavých informácií na čítanie a tiež s vami budem zdieľať niektoré moje skúsenosti a nápady, Hanka Sekulová

Táto súhrnná kniha kopíruje moje kurzy z cyklu Škola prírodných záhrad. Je rozdelená do siedmych navzájom súvisiacich celkov, podobne, ako témy kurzov.
Ako si NAVRHNÚŤ (1. časť), Založiť a VYBUDOVAŤ (2. časť), aké Základné RASTLINY zasadiť (3. časť s prehľadnou tabuľkou rastlín), ako si VYPESTOVAŤ (4. časť) a PRIRODZENE OCHRÁNIŤ (5. časť) prírodnú...

Je to záhrada, ktorá je v súlade s prírodnými zákonmi a vládne v nej harmónia a prirodzená krása. Napodobením prírodných ekosystémov pri použití jedlých, liečivých a inak užitočných rastlín vytvára časom prirodzenú jedlú džungľu s množstvom živočíchov.

Je to taký návrh záhrady, ktorá bude po zrealizovaní prekypovať zdravím, spokojnosťou, liečivými darmi v podobe zdravého jedla a byliniek a v neposlednom rade zdravými majiteľmi.

Vypestujme si sami lieky z vlastnej záhrady, vypestujme si zdravé jedlo, venujme si to najcennejšie - zdravie...

Už ako samotný názov napovedá z anglického slova "permaculture" čo je skratka pôvodne "permanent agriculture" ( permanentné čiže udržateľné poľnohospodárstvo).