Certifikovaná prírodná záhrada

20.09.2021

Čo je to certifikovaná prírodná záhrada a sieť takých záhrad sa dočítate v tomto článku.

Prírodné záhrady začínajú byť vo svete celkom známym pojmom, pomaly sa podobná filozofia prebíja aj k nám na Slovensko, čomu sa samozrejme osobne veľmi teším :-).
Oveľa lepšie sa bude nastoľovať prirodzená rovnováha v dnes ešte ojedinelých prírodných záhradách, keď nebudú obkolesené štandardnými záhradami so sterilným trávnikom, ošetrované agresívnou chémiou.
Preto som sa rozhodla šíriť osvetu prírodných záhrad, ako najlepšie môžem a viem. Aby sa nielen osveta, ale aj samotné prírodné záhrady šírili. Aby si ľudia začali zakladať a premieňať existujúce záhrady na zdravé priestory so zdravými plodinami.

Aby záhradkári prestali striekať agresívnymi pesticídmi, herbicídmi, insekticídmi a inými životu nebezpečnými látkami. Pretože to, že dôsledky chémie hneď nevidno neznamená to, že tam nie sú. Aj v tom krásnom jablku, aj v tom obilí a aj s jedla, ktoré z takýchto plodín pripravujeme.

Ako človek - nefajčiar, keď je vystavený cigaretovému dymu fajčiara, aj my všetci sme vystavení následkom a dôsledkom škodiacich postrekov. Nielen príroda. Aj my sami. A naše deti. A deti našich detí...

Chemické jedy sú dnes všade. V pôde, vode, vzduchu, jedle, rastlinách, zvieratách, ľuďoch... sú časovanou bombou, ktorá sa už začína silne prejavovať. Keď si zatvoríme oči a strčíme hlavu do piesku, neznamená to, že nás chemická bomba nezmetie.

... Nechala som sa uniesť... keď sa pozerám a vnímam čo sa okolo nás deje...

Ako to môžeme zmeniť my sami?

Jednoducho. Budeme žiť v súlade s prírodou a jej zákonmi. My sme už začali. Kto sa pridá?

V susednom Česku a Rakúsku majú dnes sieť certifikovaných prírodných záhrad, v rámci medzinárodného projektu Príroda v záhrade "Natur im Garten". V roku 2016 sa k projektu pridalo sa aj Slovensko.
Prečo tieto projekty? Aby ľudia vedeli, čo všetko má prírodná záhradka alebo iný priestor spĺňať na to, aby bol vzniknutý ekosystém v rovnováhe. Preto, aby takéto záhrady inšpirovali druhých... aby susedia vedeli, že za plotom s ceduľkou ježka nie je iba neusporiadaná džungľa nezodpovedných mejiteľov. Naopak. Aby vedeli, že v tejto záhrade s "ježkom", sa podporuje prirodzená rovnováha a harmónia tak, ako to robí samotná príroda. Pravdaže bez agresívnej chémie a iných agresívnych postupov.

Záhrady na to, aby boli uznané odbornou komisiou za prírodné záhrady, musia spĺňať nasledujúce podmienky (prikladám veľmi zjednodušený zoznam):
rešpektujú prirodzené procesy v prírode, podporujú biodiverzitu a tradičné spôsoby hospodárenia,
nesmú sa používať pesticídy, herbicídy, ľahko rozpustné minerálne hnojivá a ani rašelina,
v prírodnej záhrade sa využíva dažďová voda, používajú sa materiály a postupy, ktoré sú šetrné k prírode,
využíva sa mulčovanie, pestuje sa systémom zmiešaných kultúr a striedanie plodín, zelené hnojenie a kompostovanie,
Prírodná záhrada má obsahovať nasledujúce prvky:
živý plot z planých kríkov,
prirodzená lúka,
kúsok divočiny,
časť divokých porastov (húštinka),
rôzne stanovištia,
listnaté stromy,
kvety a kvitnúce trvalky,
domčeky pre zvieracích pomocníkov,
zeleninové záhony a bylinky,
ovocné stromy a bobuľové jedlé kríky.

Pekne definované :-). Už aby sa prírodné záhradky rozšírili viac aj na Slovensku, vtáčiky, opeľovače, rôzne obojživelníky, motýle a iné zvieratá sa veľmi potešia, že budú mať možnosť hľadať si opäť svoje domovy v blízkosti našich domov.

Certifikáciu prírodných záhrad na Slovensku realizuje Centrum environmentálnych aktivít Trenčín v spolupráci s iniciatívou Natur im Garten spolkovej krajiny Dolné Rakúsko.
Podrobné informácie, ako aj podmienky sú opísané na webovej stránke  www.prirodnazahrada.eu

S potešením môžem všetkým oznámiť, že 17. januára 2016 získala naša väčšia prvá záhradka oficiálne ocenenie Ukážková Prírodná záhrada.
Naša druhá, menšia záhrada, ktorú od roku 2018 využívam ako výukovú na mojich kurzoch, dostala plaketu s ježkom 25.júla, a2018.
Obe plakety, visia na plotoch, aby inšpirovali ďalších.

Ktoré ďalšie záhradky sa pridajú?
Nasťahujme si prírodu do našich záhrad a dajme o tom vedieť aj ostatným, aby sme inšpirovali.
Aby sme šírili prírodu. Aby sme šírili zdravie.