Projekty - áno robím aj online

Teraz, v roku 2022, sa po niekoľkých rokoch prestávky, znovu vraciam k navrhovaniu vašich záhradných priestorov. Posledné projekty som robila v roku 2015, odvtedy som sa venovala viac výuke a osvete. Momentálne po rokoch písania kníh a článkov, si dávam prestávku zasa od písania. Klasické kurzy, ktoré robím od roku 2015, tiež nie je možné vďaka "C" opatreniam realizovať, a tak prišiel čas, vrátiť sa aj k projektovaniu, avšak už na vyššej programovej úrovni.
                Moje projekty prešli počas rokov rôznymi zmenami. Najskôr som ich maľovala ručne, neskôr som si prispôsobila profesionálnu verziu Sketchup Pro.
V súčasnosti som si upravila pre potreby prírodných záhrad profesionálny program Realtime Landscape Architect 2020. Doplnila som knižnice rastlín o jedlé, liečivé a úžitkové rastliny, ktoré najčastejšie doporučujem a používam. Vyše roka som vyhľadávala externých tvorcov rastlinných modelov, kúpila som aj ucelené katalógy ďalších rastlín, od americkej spoločnosti modelujúcej pre filmovú tvorbu.  Modely som následne pracne po lístočkoch a iných častiach rastlín prispôsobovala programu aby boli navzájom kompatibilné. Bolo to zdĺhavé, ale výsledok stál za tú námahu. Posúďte sami. Program umožňuje veľmi realistické zobrazenie tak, aby ste si svoj vysnený priestor vedeli lepšie predstaviť.
                 Teším sa, že vďaka programu, ktorý som si roky 2020- 2021 prispôsobovala, mám možnosť ukázať, ako priestor vidím svojim vnútorným okom, ako by mohol vyzerať po rokoch. V priestore vyhľadávam "genius loci" (duch miesta) a pokiaľ ho priestor ešte nemá, tak ho navrhnem. Pri navrhovaní sa vnútorne napájam nielen na samotný priestor, ale aj na jeho užívateľov, aby som ho videla aj ich očami .

Súčasťou projektu je aj krátka virtuálna prehliadka vašej budúcej prírodnej záhrady, aby ste si ju vedeli lepšie predstaviť.

Dolu vidíte dve rôzne verzie vizualizácie jedného konkrétneho priestoru - našej výukovej prírodnej jednej liečivej záhrady - v ktorej realizujem od roku 2018 moje klasické kurzy. Obe ukážky sú z projektu ktorý som urobila v profesionálnom programe Landscape architect 2020.
Naľavo je vizualizácia ako "virtuálna prehliadka" kde som použila rastliny v tvare bit mapy - fotografie, ktoré sa otáčajú "tvárou" k smeru pozerania.
Napravo je vizualizácia ako "virtuálna prehliadka2", kde som použila rastliny v tvare 3D modelov. Táto verzia má dopracované aj detaily tak, aby sa čo najviac približovala skutočnému existujúcemu priestoru. Nižšie sú na tento istý priestor 3D fotografie, skutočné fotografie, projekt a výsadbový plán. Môžete všetko porovnať pre lepšiu predstavu.  Použitá cesta "kamery" je v oboch verziách totožná.

Podrobný projekt obsahuje: štúdiu (je to krok v polovici, po odsúhlasení pokračujem projektom), projekt navrhnutých objektov a rastlín s popisom a pohľadmi, projekt rastlín s označením, výsadbový plán, zoznam s bežnými a botanickými názvami s uvedením potrebného počtu, 5 fotografií vytvorených ako 3D vizuálizácie a virtuálnu prehliadku pozemkom.
Všetky časti posielam elektronicky, aby ste si sami mohli zvoliť čo si vytlačíte a v akej veľkosti papiera tak, aby sa vám pohodlne s projektom pracovalo. Štandardne všetko robím v mierke 1:100, s tým, že výsadbový plán má ako podklad štvorčekový raster, kde jeden štvorec rastra = 1 meter v skutočnosti. Takto sa dá jednoducho s plánom pracovať.
Štandardne v rámci dolu uvedenej orientačnej ceny, robím jednu verziu projektu.

Pod týmto textom vidíte reálnu existujúcu záhradu ako projekt, vizualizáciu a skutočnú realizáciu. Jedná sa o našu druhú menšiu prírodnú jedlú liečivú záhradu, ktorá zároveň slúži ako výuková pre moje kurzy. Opis tejto záhrady je súčasťou knihy Škola prírodných záhrad, aby ste si mohli lepšie spojiť súvislosti. Celý pozemok má 6 árov, je tiež súčasťou viekoľkých častí relácie RTVS Postav dom zasaď strom.
Vyššie nájdete dve virtuálne prehliadky pre tento priestor. 

Ako teda pracujem, čo Vám viem ponúknuť v rámci pomoci s navrhovaním:

Štúdia - jednoduchý návrh hlavných prvkov a výsadby:
Štúdia je vhodná pre Vás, pokiaľ si potrebujete predstaviť a utriediť základnú predstavu Vašej budúcej jedlej záhrady v celkoch, to znamená v ktorej časti pozemku sa budú nachádzať konštrukčné prvky, ako budú umiestnené v súvislosti s rastlinstvom, svetovými stranami, rôznymi biotopmi... Štúdia tiež obsahuje systémové umiestnenie výsadby, bez určenia konkrétnych druhov (to znamená ovocný sad, alebo tvrdý sad, lesné zátišie, živý jedlý plot, kvetinová lúka, vodný biotop a podobne). Súčasťou je umiestnenie kostrových stromov. Súčasťou štúdie nie je zoznam rastlín, výsadbový plán ani vizualizácie.

Skôr, než sa posadíme spoločne aby sme vytvorili štúdiu Vášho pozemku, je dobré sa zamyslieť nad nasledovnými otázkami: kto všetko bude priestor využívať, aká je Vaša predstava - čo všetko má budúca záhrada ponúkať, na čo všetko má slúžiť, ako sa v nej chcete cítiť, aké rastliny by ste v nej radi videli, akých zvieracích spoločníkov bude priestor hostiť a tak ďalej... čím budete mať jasnejšiu predstavu ako má Vaša jedlá lesná záhrada vyzerať, tým, budeme môcť spoločne naplniť Vaše sny.

Podrobný projekt:

Pokiaľ máte jasnú predstavu o tom ako Vaša jedlá záhrada má pôsobiť, na čo a pre koho má slúžiť ( a veľmi podstatné je - pokiaľ ste sa na tejto predstave zhodli so všetkými členmi rodiny ako budúcimi tiež užívateľmi záhrady), ale neviete čo kde správne umiestniť, potom je pre Vás najvhodnejší podrobne rozpracovaný projekt - návrh dizajnu prírodnej jedlej záhrady.

Projekt štandardne neobsahuje trvalkovú podsadbu k stromom a kríkom. Pri novozaložených záhradách sa podsadba z praktického hľadiska rieši až v 2. etape (teda o 5-8 rokov neskôr, keď stromy a kry podrastú a vytvoria rôzne potrebné biotopy). Výsadbový plán obsahuje umiestnenie stromov a kríkov, trvalky sú znázornené orientačne.
Projekt záhrady obsahuje umiestnenie biotopov ako je prírodné jazierko, dažďová záhrada, či bylinková špirála, súčasťou nie je konkrétna výsadba trvaliek.

Pracujem pravdaže so systémom prírodných jedlých liečivých záhrad (a iných prírodných ekosystémov), klasické tujkovo trávnikovo okrasné sterilné záhrady nenavrhujem.

Veľmi doporučujem pozrieť si moje voľne dostupné videá, vďaka ktorým si viete urobiť celkom dobrú predstavu o aký druh záhrad sa jedná. Tiež doporučujem knihu Škola prírodných záhrad (dostupná je cez túto web stránku, kde sa dá objednať).

Orientačné ceny:

Projekt: Cena sa odvíja podľa veľkosti pozemku a stupňa zložitosti. Základná cena pozemku ktorý je bez prevýšení je nasledovná: Cenu počítam 50,- EUR/ár plochy celého pozemku, plus zakreslenie, kompletovanie podkladov a cestovné do 5km, teda + 50,- EUR/projekt. Cena za projekt v sebe zahŕňa štúdiu.
Čiže 4 árový pozemok bez výškových rozdielov je 250,- EUR, 5 árový pozemok 300,- EUR, 6 árový 350,- EUR... 10 árový pozemok 550,- EUR.
Cena zahŕňa 5 fotografií vytvorených z 3D fotovizualizácie a jedno krátke video. 

Štandardne robím jednu verziu finálneho projektu, z tohoto dôvodu je dôležitý medzikrok štúdia, s následným vašim potvrdením.
V prípade záujmu o viac verzií návrhu, viac fotovizualizácií, či viac rôznych viruálnych prehliadok si dohodneme individuálnu cenu podľa stupňa náročnosti.


Štúdia: Podobne ako projekt sa počíta z celej plochy pozemku (teda vrátane budov, spevnetých plôch a ostatných súčastí). Cena je 25,- EUR/ár plochy, plus zakreslenie, kompletovanie podkladov a cestovné do 5km, teda + 50,- EUR/projekt.

Štandardne pri vypracovaní projektu je medzistupeň vypracovanie štúdie. Po schválení štúdie pokračujem vypracovaním projektu s výsadbovým plánom. Pri vypracovaní projektu je zakreslenie, kompletovanie podkladov a cestovné do 5km počítané jeden krát. Tiež, pokiaľ ste sa rozhodli len pre štúdiu, ale nakoniec chcete pokračovať projektom. Cena za projekt zahŕňa štúdiu.

Pri členitom pozemku s výškovými rozdielmi, je cena podľa dohody s ohľadom na náročnosti terénu. Pri výškových rozdieloch a nerovnostiach terénu, je 10,- EUR/na každú výškovú plochu.
Pri rozlohe väčšej ako 20 árov je cena za štúdiu a projekt predmetom dohody, podľa zadania a požiadaviek.  V cenovej kalkulácii je jedna verzia štúdie/projektu na základe zaslaných vstupných požiadaviek/zadania.

Pokiaľ chcete v priebehu tvorby zmeniť zadanie, ktoré bude mať vážny zásah do výsledku, bude sa jednať už o inú štúdiu/projekt a bude vecou ďalšej dohody. Preto je vhodné venovať dostatok času vstupným podkladom a výslednému zámeru na ktorom by sa mali podieľať a ujednotiť vopred všetci budúci užívatelia pozemku.

Podrobný projekt trvalkových, či zeleninových záhonov je predmetom individuálnej dohody.


Virtuálny podklad existujúceho stavu
Virtuálny podklad existujúceho stavu

Postup čo budem potrebovať od vás pre vypracovanie štúdie/projektu:

 Napíšete mi mail na info@prirodne-zahrady.sk , alebo vyplníte formulár dolu. Mail je lepší z pohľadu informácií, ktoré mi o pozemku a vašej predstave poskytnete. Čím budete presnejší, tým bude aj výsledok viac zodpovedať vašim predstavám.  Požiadavke  typu "chcem auto, neviem aké, neviem načo ho budem používať, ani po akých cestách, veď navrhnite - nerozumiem a teda strieľanie naslepo nerobím. Čo si teda prosím pripravte:

 1. Plán pozemku so zakresleným aktuálnym stavom, označenie svetových strán, aspoň jeden presný číselný údaj ohľadom rozmeru (musí sa jednať o rovnú líniu, teda napríklad strana domu/pozemku) . Pokiaľ sú na pozemku existujúce stromy, budem potrebovať ich do plánika zakresliť. Čím budem mať podrobnejšie a hlavne presnejšie podklady, tým bude návrh lepšie zodpovedať pozemku. Ako návod posielam postup, ako na to: https://www.youtube.com/watch?v=1CzA8L4AyjU
 2. Pokiaľ sa pozemok nachádza vo väčšej vzdialenosti (prípadne z dôvodu vyššej moci je uzávierka cestovania), budem potrebovať fotografie aktuálneho stavu z každej svetovej strany (vrátane stavieb). Inak je cestovné v sume danom zo zákona, teda 0,40 EUR/km.
 3. Presnú adresu, nech si pozemok viem pozrieť cez Google mapy, vrátane čísla parcely (pozemok pozerám aj cez ZGBIS).
 4. Vedenia inžinierskych sietí na pozemku (sú tam následne obmedzenia ohľadom výsadby väčších rastlín), studňa, žumpa...
 5. Vyplnenú tabuľku záhradných želaní (ZRUŠ), teda aké zvieratá, rastliny, štruktúry (prvky) by ste si v záhrade želali a na aký účel má priestor slúžiť. Návod na vyplnenie tabuľky:

  Vypĺňa sa nasledovne:
  Zvieratá: - aké zvieratá by ste chceli na pozemku chovať (napr. mačka, pes, sliepky, divé vtáky, včely samotárky... - aj počet zvierat
  Rastliny: aké rastliny preferujete a radi by ste ich na pozemku mali ( napr. jedlé bobuľoviny, konkrétne obľúbené rastliny...)
  Úžitok: - čo všetko by mal pozemok napĺňať, k čomu všetkému má slúžiť, aké sú vaše predstavy o využití (napr. oddych, bývanie, rekreácia, chov alebo pestovanie niečoho..., )
  Štruktúry: čo všetko by sa na pozemku malo vyskytovať (napr. dom, pivnica, jazero, udiareň, kopec, koreňová čistička, kompostovacie wc, lesné zátišie, divočinka, ihrisko, futbalová brána...)

  Radšej napíšte viac, aj to o čom nie ste celkom presvedčení, aj s prípadnými poznámkami. Lepšie sa vyraďuje prebytočné, čo sa nezmestí. Kľudne pustite fantáziu. S vašou tabuľkou budem pracovať ako so základnými vstupmi a teda zadaním z vašej strany.  

  Tabuľku si mnôžete stiahnuť tu:

Postup čo odo mňa môžete očakávať pri vypracovaní štúdie/projektu:

 1. najskôr spoločne zosumarizujeme vašu predstavu tak, aby bola reálna v nadväznosti na pozemok.
 2. na základe zaslaných podkladov a môjho preskúmania vrátanie ZGBIS údajov (tie si dohľadávam cez internet) pripravím v navrhovacom programe pracovnú verziu vášho aktuálneho stavu, ktorú vám posielam mailom na odsúhlasenie, prípadne doplnenie/opravu. Posielam zálohovú faktúru na sumu 50,- EUR ( v prípade online komunikácie, pokiaľ cestujem na pozemok sa treba pripočítať ešte dopravné - popísala som vyššie) ktorá zahŕňa prípravu podkladov (prípadne dopravné náklady) a zároveň je z vašej strany záväzným potvrdením záujmu o vypracovanie štúdie/projektu.
 3. po odsúhlasení výchozieho stavu začínam do navrhovacieho programu umiestňovať jednotlivé prvky a želania z tabuľky ZRUŠ.  Začínam navrhovať záhradu v štádiu štúdie tak, aby každý umiestnený prvok spĺňal podľa možností jednu a viac funkcií v súvislosti s interakciou s okolím a ďalšími prvkami. Po vypracovaní štúdie vám ju posielam na schválenie. Je to medzikrok, ktorý po schválení pokračuje vypracovaním podrobného projektu (v prípade, že ste sa rozhodli pre projekt). Čo je súčasťou štúdie som napísala vyššie. Po odsúhlasení štúdie posielam faktúru za túto etapu navrhovania.
 4. Po schválení štúdie pokračujem vypracovaním podrobného projektu (čo je súčasťou som napísala vyššie). Po dokončení projektu posielam všetky jeho časti, vrátane faktúry na zostávajúcu sumu ktorá zostáva z celkovej cenovej kalkulácie pre váš pozemok a požiadavky (cenotvorbu som popísala vyššie). 
Realizácie:

Veľa ľudí sa ma pýta, či robím aj samotné realizácie na kľúč. Množia sa majitelia pozemkov so záujmom o pomoc pri realizácii. Je mi ľúto, ale ja osobne nemám časové ani fyzické kapacity na realizácie mimo našich vlastných záhrad. Okrem toho vás nechcem pripraviť o vašu vlastnú radosť z tvorenia. Snažím sa na svojich kurzoch naučiť vás osvedčené postupy a návody tak, aby ste si vedeli od začiatku sami vytvoriť vašu záhradnú oázu. V prípade vyhotovenia projektu je súčasťou výsadbový plán, podľa ktorého je zrozumiteľné, čo a kam zasadiť.

V prípade záujmu o vypracovanie štúdie či podrobného projektu, mi prosím napíšte mail na info@prirodne-zahrady.sk     alebo mi pošlite správu cez tento formulár.