Kniha Škola prírodných záhrad

20.09.2021

Táto súhrnná kniha kopíruje moje kurzy z cyklu Škola prírodných záhrad. Je rozdelená do siedmych navzájom súvisiacich celkov, podobne, ako témy kurzov.
Ako si NAVRHNÚŤ (1. časť), Založiť a VYBUDOVAŤ (2. časť), aké Základné RASTLINY zasadiť (3. časť s prehľadnou tabuľkou rastlín), ako si VYPESTOVAŤ (4. časť) a PRIRODZENE OCHRÁNIŤ (5. časť) prírodnú jedlú liečivú záhradu. K tomu som pridala súvisiace kapitoly VČELA A INÉ OPEĽOVAČE v záhrade (6. časť) a UŽITOČNÉ ZVIERATÁ (7. časť) v prírodnej záhrade.
Všetko v súlade s prírodou a bez použitia agresívnej chémie.

Táto súhrná kniha vznikla, podobne ako všetky moje predchádzajúce knihy, na vnútorný popud podeliť sa s vami o ďalšie skúsenosti z našich dvoch certifikovaných prírodných záhrad, projektových návrhov, ktoré som pre vás roky vytvárala (a ku ktorým som sa opäť vrátila), rôznych skúseností z konzultácií vašich záhrad a, samozrejme, kurzov prírodných záhrad, ktoré robím od roku 2015.

Prečo som sa rozhodla vás opäť vpustiť do nášho záhradného súkromia? Pretože väčšina dnešných štandardných pozemkov je okolo 6 až 10 árov a ja by som vám na príklade našich dvoch prírodných jedlých liečivých záhrad, ktoré majú presne takúto veľkosť, rada ukázala, čo všetko je možné, a ako sa dá na malých pozemkoch nastoliť prírodná rovnováha bez chemických jedov.

O čom je kniha Škola prírodných záhrad

Kniha je súborným dielom série Školy prírodných záhrad, ktorá vyšla v zošitovom vydaní, ako pôvodných sedem PDF e-publikácií vo formáte A4, ktoré popisujú každá na 88 stranách samostatné témy - Navrhujeme, Budujeme, Pestujeme, Rastliny, Prirodzená ochrana, Včely a iné opeľovače a Hydina a iné malé zvieratá v malej permakultúrnej prírodnej záhrade. Kniha Škola prírodných záhrad je súhrná tlačená kniha ktorá obsahuje doplnené a upravené časti. Náhľad niekoľkých strán prikladám.

 

Kniha je na 304 farebných obrázkových stranách, s množstvom fotografií, fotopostupov, nákresov a momentiek tak, ako mi to záhrada a jej rastlinná a živočíšna ríša, v tej chvíli dovolila.

Ako doplnok ku knihe vám môžu poslúžiť voľne dostupné videopostupy, ktoré sme natočili, aby vám prečítané postupy ožili pred očami pre lepšie pochopenie, a zapamätanie súvislostí. Nájdete ich na mojom youtube kanáli alebo  https://www.skola-prirodnych-zahrad.sk/videa/

Kniha sa veľmi dopĺňa s mojimi kurzami z cyklu Škola prírodných záhrad.

Všetkým veľmi pekne z hĺbky svojej duše ĎAKUJEM za podporu

Hanka Sekulová

Táto moja posledná kniha nie je dostupná cez kníhkupectvá, je možné ju objednať cez túto web stránku, do vyčerpania výtlačkov.