Čo je prírodná záhrada

19.09.2021

Je to záhrada, ktorá je v súlade s prírodnými zákonmi a vládne v nej harmónia a prirodzená krása. Napodobením prírodných ekosystémov pri použití jedlých, liečivých a inak užitočných rastlín vytvára časom prirodzenú jedlú džungľu s množstvom živočíchov.

V tejto záhrade, ktorá spolupracuje s človekom si môžete pri minimálnej pracnosti s údržbou vychutnať relax a jedlé plody, ktoré vám vďačne poskytne. Prináša nielen potešenie z prirodzenej krásy, ale aj mnohoraký úžitok.

V takejto záhradke sa jednotlivé rastliny a prvky navzájom podporujú vo vývoji - spolupracujú, chránia sa a dopĺňajú. Takáta záhrada navonok vyzerá ako divoká jedlá džungľa, keď ste v nej, cítite sa ako v prirodzenom lese, či lesnej čistinke.
Samozrejme sa nepoužíva žiadna chémia, postreky, insekticídy, pesticídy, herbicídy, štandardné priemyselné hnojivá a ani iné "výdobytky", ktoré by akýmkoľvek spôsobom mohli narušiť krehkú rovnováhu prirodzeného ekosystému.

Niekedy je označovaná rôznymi názvami: Biozáhrada, jedlá záhrada, ekozáhrada, prírodná záhrada, permakultúrna záhrada, babičkina záhrada, lesná záhrada alebo záhrada starých rodičov.


Prírodné záhrady začínajú byť vo svete celkom známym pojmom, pomaly sa podobná filozofia prebíja aj k nám - na Slovensko :-).
V susedných Čechách a Rakúsku majú dnes dokonca sieť certifikovaných prírodných záhrad, ktoré na to, aby boli uznané odbornou komisiou za prírodné záhrady, musia sĺňať nasledovné podmienky:

 • rešpektujú prirodzené priocesy v prírode, podporujú biodiverzitu a tradičné spôsoby hospodárenia
 • nesmú sa používať pesticídy, herbicídy, ľahko rozpustné minerálne hnojivá a ani rašelina
 • v prírodnej záhrade sa využíva dažďová voda, používajú sa materiály a postupy ktoré sú šetrné k prírode
 • využíva sa mulčovanie, pestuje sa systémom zmiešaných kultúr a striedanie plodín, zelené hnojenie
 • Prírodná záhrada má obsahovať nasledové prvky:
 • živý plot z planých kríkov,
 • prirodzená lúka,
 • kúsok divočiny,
 • časť divokých porastov (húštinka),
 • rôzne stanovištia,
 • listnaté stromy,
 • kvety a kvitnúce trvalky,
 • domčeky pre zvieracích pomocníkov
 • zeleninové záhony a bylinky
 • ovocné stromy a bobuľové jedlé kríky

Pekne zadefinované :-). Už aby sa prírodné záhradky rozšírili viac aj na Slovensku, vtáčiky, opeľovače, rôzni obojživelníci, motýle a iné zvieratá sa veľmi potešia, že budú mať možnosť hľadať si opäť svoje domovy v blízkosti našich domov.

Mám takú peknú víziu... sme zdraví, bývame v zdravých domoch a v zdravých prírodných záhradách, ktoré nám dávajú zdravé plody a poskytujú zdravé prostredie sa to hemží zdravými živočíchmi a zvieratami :-).