Práca s energiami v záhrade

20.06.2021

Naučíme sa, ako vnímať energie v záhrade, ako s nimi pracovať. Vysvetlíme si a budeme skúšať, ako vnímať auru stromov, rastlín, plodov. Vysvetlím veľmi základné pojmy, čo je "živa" a prečo pestovať plody, ktoré živu obsahujú.

Všetko okolo nás aj v nás je energia. Rôzne druhy a formy energie. Nie každý vie okolo seba tieto energie vnímať, hlavne jemnejšie, ktoré nie sú tak viditeľné. Každý z nás máme dané do vienka nejaké danosti, znalosti a talenty. Ja som sa narodila so zvýšenou vnímavosťou na energie a ich toky. Nie všetko sa dá naučiť, ale naučím vás, ako vnímať základné prejavy energií v prírodnej záhrade. Je ďalej na každom, ako bude tieto informácie ďalej rozvíjať. Pochopení energetických tokov a zistením, že sme neoddeliteľnou súčasťou týchto tokov, ktoré na nás všetkých vplývajú. Pomôže nám to pochopiť veľa z nás samotných, ako aj samotnú prírodu. Pomôže nám pochopiť, čo sa deje a môže diať v našej prírodnej záhradke pri dome a ako sa sami môžeme aktívne začleniť do komunikácie s energiou záhrady.
Nie, nebudeme čarovať, všetko je fyzika, hlavne kvantová :-).

Obsah kurzu

ENERGIE JEJ FORMY A PREJAVY
- popis čo je to aura stromov a rastlín
- výmena energií medzi rastlinami (nielen)
- ako sa môžeme naučiť naciťovať a registrovať auru stromov
- ako sa môžeme naučiť vidieť auru stromov (je aplikovateľné na všetko)
- rôzne techniky na rozšírené stavy videnia, ako práca so stereogram obrázkami, žonglovanie, bubnovanie a iné. Zosynchronizovanie pravej a ľavej mozgovej hemisféry
- komunikácia s prírodoou, rastlinami, stromami
- práca s virguľou, geomagnetická mriežka zeme, dobré zóny, geopatogénne zóny - spôsob ich vyhľadávania

Milí prírodníci, toto kurz, na ktorom budeme menej rozmýšľať a naopak, budeme sa učiť, ako hlavu vypnúť. Pri vypnutej hlave sa totiž zapína vnútorné nalaďovanie, naciťovanie a ostatné zmysly, ktorú sú v bežnom zhone potlačené a spia. Keď bude spať hlava, spiace schopnosti sa zobudia a my môžeme vnímať svet okolo nás, prírodu, zvieratá, ľudí, naše záhrady INÝMI OČAMI...

Zoberte si so sebou niečo na písanie, dobrú náladu a chuť naučiť sa niečo nové.