Hodina on-line konzultácie

Hodinová on-line konzultácia v dohodnutom termíne, prostredníctvom interaktívne aplikácie ZOOM (umožňuje navzájom zdieľať a vidieť časti obrazovky a interaktívne riešiť aj otázky ohľadom návrhov vašich pozemkov).
Online konzultácia sa realizuje až po uhradení.

40,00 €