Zakladáme prírodnú záhradu online

24.03.2021

Tento kurz je online alternatíva kvôli Covid. 3 hodiny online prostredníctvom aplikácie ZOOM. Kurz budem nahrávať.

Ako si založiť menšiu prírodnú jedlú liečivú záhradu, krok za krokom. Ako zakladať bez navážky, postup pri zakladaní lúky, starostlivosť o záhradu prvé roky a iné praktické informácie z vlastnej praxe. Ako si pretvoriť existujúcu záhradu.

Obsah a program kurzu:

Názorné postupy zakladania a pretvárania našich dvoch prírodných záhrad.
Budem premietať naše praktické postupy a skúsenosti z môjho foto archívu, ako sme krok za krokom postupovali s vysvetľovaním jednotlivých stupňov.

ZAKLADANIE ZÁHRADY- príprava pozemku (dá sa založiť záhrada na pozemku po stavbe bez navážky?)
- ako založiť lúku
- ako a kedy vysadiť stromy a kríky
- ako zúrodniť pôdu
- suchý múrik
- záhony pri dome
- vertikálna záhrada v praxi
- závlaha - ano či nie?
- mulčovanie po výsadbe
- starostlivosť o výsadbu v prvých troch rokoch

VODA
- zachytávanie dažďovej vody
- budujeme svojpomocne prírodné jazierko (fotopostup z našej väčšej záhrady, vrátane skúseností)

LÚKA
- premieňame existujúci trávnik na pestrú živú lúku (fotopostup a skúsenosti ako sme to robili)
- premieňame existujúcu záhradu na prírodnú - dá sa to? Ano, či nie? Ak ano tak ako?

 BUDUJEME SPOLOČENSTVÁ
- budujeme spoločenstvo vzrastlého stromu
- vyrábame záhony v existujúcej záhrade

Spôsob konania:
Tento kurz je v termíne 24.3.2021 od 18.00 - 21.00. Inštrukcie na pripojenie sa do virtuálnej triedy posielam mailom po úhrade kurzu 20,- EUR, preto poprosím najneskôr deň pred konaním kurzu. Kurz veľmi úzko súvisí s knihou Škola prírodných záhrad. V prípade záujmu mi prosím napíšte mail na info@skola-prirodnych-zahrad.sk , alebo stlačte Objednávka kurzov a vyplňte formulár.

Ďakujem Hanka Sekulová