Rada by som zmenila svet z neudržateľného na udržateľný

18.09.2016

Internetový portál vsetkopremamu.sk 18.9.2016. Rozhovor na tému udržateľnosti a iné moje úvahy.

Hanka Sekulová je podnikateľka, spisovateľka, experimentátorka - vedátorka ("Mičurin v sukni"), ale najmä hlasná vedomá osveta zdravého spôsobu života, ktorý je šetrný k ľudskému telu a životnému prostrediu zvlášť. Svoje skúsenosti, pracovné postupy, liečivé či kulinárske recepty predstavuje vo svojich dvoch knihách "Darujme si zdravie z vlastnej záhrady" a "Darujme si srdce z vlastnej záhrady".

My máme tú česť porozprávať sa s pani Hankou o prírodných udržateľných záhradách, jej pracovných aktivitách, ale najmä o zdravej jedlej oáze do zelena rozrastenej okolo domu, v ktorom nažíva spolu s rodinou v symbióze s okolitou prírodou..., samozrejme, bez pridanej "hodnoty" chemického priemyslu!

1.Rovno takto z úvodu, pani Hanka, prečo práve "Mičurin"?

Mičurin (pre mladšie ročníky, ktoré sa o ňom neučili v škole) bol známy ruský vedec, ktorý sa zviditeľnil skúmaním a šľachtením rastlín. No a doma v záhradách tiež stále experimentujem, skúmam, šľachtím a veľakrát aj nechtiac krížim (teda príroda to robí za mňa a ja sa potom čudujem, aké novosti nám vyrástli). Pracovala som kedysi niekoľko rokov vo výskume, v Slovenskej Akadémii Vied, tak asi aj toto prispelo k mojej prezývke . Samozrejme ma tak volajú polovážne, normálne mi všetci hovoria menom, teda jednoducho Hanka .

2.Vašim záujmovým, ale aj pracovným zameraním je vytváranie a vzdelávanie ľudí o permakultúre (teda udržateľných systémoch). Viete nám laicky a jednoducho vysvetliť, čo to permakultúra je a aké sú vaše ďalšie pracovné aktivity?

Ja sa hlavne venujem prírodným, jedlým, liečivým záhradám a priestorom s prvkami permakultúry. Rokmi som si odladila taký svojský systém, ktorý mi spontánne vznikol zlúčením viacerých. Všetky tieto systémy sa navzájom prirodzene prelínajú a ja som si z nich vybrala prvky, ktoré ma oslovili tak, aby konečný výsledok bol prírodný, jedlý, liečivý a permakultúrny . Ja vnímam permakultúru ako udržateľnosť a v prenesenom význame do záhrady alebo iného pozemku to pre mňa znamená pestovanie a chov zvierat v súlade s prírodou, pretože to samo o sebe je udržateľné. Príroda to totiž tak vie robiť od nepamäti, to len my sa to potrebujeme najskôr naučiť. Teda presnejšie znovu naučiť alebo si spomenúť, pretože v minulosti sme to ako ľudia vedeli lepšie.

3.Aké sú nosné princípy pestovania v rámci permakultúry?

Nezvyknem teoretizovať, a preto ani teraz nebudem zachádzať do nejakých poučiek ani princípov. Ukazujem, hovorím či píšem o tom, ako to robíme my, pretože to vnímam tak, že vlastný podarený príklad je za všetky teórie a princípy. V každom prípade, ak to mám nejako stručne zhrnúť, snažím sa čo najviac pozorovať prírodu a spôsoby jej činnosti v maximálnej miere prenášať do vlastných priestorov, len namiesto divých rastlín sú jedlé, liečivé alebo inak užitočné rastliny. To sa samozrejme týka stromov, kríkov, trvaliek, jednoročných rastlín a všetkého živého vrátane húb. V záhradách a priestoroch, ktoré sú skopírovaním alebo aplikovaním prírodných princípov, sú samozrejmou súčasťou aj divo žijúce živočíchy a zvieratá. Súčasťou sú aj úžitkové zvieratá, ktoré sú do systému zapojené prirodzene, nenásilne a tak, aby boli spokojnou súčasťou, ktorá prispieva a prospieva celku ako ekosystému. Veľa sa recykluje, aby sa do priestoru vrátilo maximum, čo z neho vzišlo. Vrátane vody, ktorá bude čím ďalej tým vzácnejšia. Príroda nepozná chemické postreky ani anorganické umelé hnojivá, takže ani nemusím zdôrazniť, že v takýchto prírodných udržateľných priestoroch sú akékoľvek invázne postupy a konanie v rozpore, čiže sa nepoužíva a nerobí nič, čo by mohlo narušiť prírodnú rovnováhu. Naopak, v takýchto priestoroch pomáhame rovnováhu nastoliť. Aj vytváraním rôznych prirodzených biotopov a stanovíšť.

4.Hneď v prvej kapitole knihy "Darujme si zdravie z vlastnej záhrady", ktorá vyšla na jeseň minulého roka (2015), sa zamýšľate nad hlavným dôvodom jej vzniku. Aké je teda skutočné pozadie vzniku vašich kníh?

Ako som napísala v knihe, tak to aj cítim a vnímam. Rada by som zmenila svet okolo seba z neudržateľného na udržateľný. Snažím sa na vlastných príkladoch ukazovať a učiť ľudí, že sa to dá. Nechcem a ani nemôžem nikoho presviedčať. Ale môžem ukázať, ako to robíme my. Každý musí začať sám od seba. Ja prispejem niečím, čím môžem a viem a niekto ďalší zasa prispeje svojim vkladom a príkladom. Takto spoločne môžeme tento svet zmeniť. Čím viac ľudí si uvedomí, že neudržateľnosť súčasného sveta vedie do slepej uličky, tým skôr z tejto uličky budeme môcť vycúvať. Ukazujem na mikropríkladoch, ako sa dajú niektoré veci zmeniť. Aj pestovanie v záhradách je možné bez chémie. A funguje to. Plody, ktoré konzumujeme, nemusia byť plné chemických jedov... Keď to ukážem druhým, tí zasa ďalším, môžeme zdravý "vírus" menom príroda šíriť pekne ďalej .

5.Krstnou mamou vašich kníh sa stala moderátorka, ktorá je známa svojim výsostne pozitívnym prístupom k ekologickému spôsobu života, Adela Banášová. Ako došlo k vašej spolupráci?

Adelku Banášovú si veľmi vážim ako človeka. Dlho sledujem jej názory aj spôsob, akým ich navonok komunikuje. Preto, keď ma vo vydavateľstve požiadali, aby som vybrala tútora mojej knihy, hneď ma ako prvá napadla práve Adelka, pretože už roky prakticky propaguje, žije a šíri myšlienky udržateľnosti. Udržateľnosť sa totiž neobmedzuje iba na pestovanie či záhrady. Ako názov slova permakultúra napovedá, vzniklo spojením slov permanent-culture, čo v preklade znamená udržateľný život. Zahŕňa veľmi veľa oblastí nášho sveta.
Som veľmi rada, že Adelka po prečítaní zaslaného rukopisu knihy, súhlasila .

6.Prvú knihu ste krstili semiačkami pŕhľavy. Prečo práve pŕhľava?

V semienkach je koncentrovaná sila celej rastliny. Pŕhľava je jedna z najliečivejších a najvšestrannejších "burín", ktorá je tu všade pre nás všetkých. Na jedenie, doplnenie minerálov, vitamínov a tiež ako všestranný liek. Na prvý dotyk však pŕhli. Tak je to aj s myšlienkami a postupmi, ktoré šírim. Pre niekoho sa môžu zdať na prvý dotyk "pŕhlivé" a niekoho môžu následne pomôcť vyliečiť...

7.Väčšina klasických záhradkárov, dokonca aj ekologických pestovateľov, sa venuje produkcii ovocia a zeleniny čisto z rastlinného hľadiska. Váš pohľad na záhradu (ekosystém) sa vyznačuje výrazným jemnocitom a láskavým prístupom nielen k rastlinám, ale k celej zvieracej ríši ako takej. Ako to teda cítite, vnímate a čo všetko sa dá vo vašej zdravej jedlej oáze nájsť?

Naša rajská záhrada (tak ju niektorí ľudia volajú) je veľmi pestrá, na pohľad divoká jedlá a liečivá "džungľa", taký ozobávací priestor pre všetkých jej obyvateľov (vrátane nás samozrejme). Vymenovaním, čo všetko sa v nej nachádza, by sme zaplnili niekoľko strán, preto som všetko pekne popísala vo svojich knihách . Je to naozaj taký malý, dnes už vo veľkej miere samostatný prírodný záhradný ekosystém, zahŕňajúci okrem divo žijúcich ježkov, užoviek, drozdov, sýkoriek, roháčov, žabiek, svätojánskych mušiek a ďalších, aj nami prinesené okrasné sliepočky a kačky plemena indický bežec. Všetko s rastlinným pestrým spoločenstvom v dokonalej symbióze a harmónii.

8.Fascinujúce na vašej záhrade je jej príbuznosť s prirodzeným ekosystémom. To, čo vám príroda nenadelila alebo neposlala, ste si do svojej jedlej oázy preniesla sama. Čo všetko ste si teda "presadila z divej prírody"?

Hlavne si "domestikujem" rôzne divo rastúce liečivé bylinky, aby som mala domácu bylinnú lekárničku vždy po ruke, teda pri dome . Niekoľko rokov sa venujem liečivým rastlinám a ich účinkom. Aj keď najlepším lekárom je pozitívny a zdravý prístup k životu...

9.Venujete sa udržateľným záhradám, ale život bez chémie ste posunuli za hranicu záhrady smerom do kuchyne, špajze, lekárničky.... Čoho všetkého ste sa vzdali a naopak, čo nové ste pre seba a svoju rodinu objavili v mene prísľubu trvalo udržateľného rozvoja prírody, ale aj seba samého?

Udržateľný život v sebe zahŕňa veľmi veľa oblastí, ktoré spolu úzko súvisia. Zmenou myslenia, a teda zmenou životosprávy naša rodina získala v prvom rade lepšie zdravie - duševné aj telesné. Áno, je prácnejšie zdravé plody vypestovať, jednoduchšie je ísť do najbližšieho obchodu.

Je ťažšie pripraviť zo zdravých plodov domáce zdravé jedlo, veď supermarkety ponúkajú hotové polotovary. Veľa ľudí si konečne začína uvedomovať, že ako sa hovorí "nie je všetko zlato, čo sa blyští", a teda potraviny plné chémie, napriek lákavým obalom, našim telám neprospievajú, skôr naopak. Ale ako som uviedla vyššie, nikoho nepresviedčam, každý sám si je za svoje zdravie zodpovedný.
V neposlednom rade, návrat k prírodným princípom a spôsobom nepomáha iba nám, ale aj samotnej prírode, a teda v konečnom dôsledku zasa nám ako jej pevnej súčasti.

10.Pani Hanka, vaše knihy nevypovedajú len o spôsobe života, ktorý žijete a propagujete, ale aj o súčinnosti všetkých členov rodiny na vašom záhradnom a knižnom projekte. Ako ovplyvňuje rodina vás a ako ste vy ovplyvnili svoju rodinu?

Najradšej všetci pomáhajú oberať plody a rýchlo ich konzumovať . Ale vážne. Áno, obe knihy sú naše kolektívne rodinné dielo, pretože popisujú príbeh našej záhrady, ktorá je zasa príbehom jednej rodiny. Našej. Vrátane všetkých zvierat, živočíchov a rastlín, lebo aj to už patrí do našej rodiny.

Všetci sa ovplyvňujeme navzájom vrátane priestoru okolo nás. Samozrejme, najviac presvedčia zdravé dary, ktoré nám naša záhrada a naši zvierací pomocníci poskytujú. Preto obe knihy vznikli veľmi spontánne a za účasti celej našej rodiny.

11.Prišla jeseň, môžte nám dať pár posledných rád, ktoré by sme využili v záhrade pred ukončením tohtoročnej sezóny?

V každom prípade je veľmi praktické odkladať si semená z vlastných plodov. Samozrejme, z plodov, ktoré nám narástli z nehybridných, teda nie F1 semien z obchodu... (bližšie o tom píšem v knihe Darujme si zdravie z vlastnej záhrady).
Vlastné, preverené semená z najsilnejších rastlín a najzdravších plodov sú veľmi dobrým štartovacím začiatkom na ďalšiu záhradkársku sezónu. Jeseň je ideálna na zber semien, v tomto čase je väčšina plodov v plnej zrelosti. Ako sa hovorí "ako (a čo) si zasejeme, to budeme žať"... alebo zbierať .

12.Pani Hanka, aké sú vaše ďalšie plány do budúcnosti? Môžte nám prezradiť, či sa pripravuje pokračovanie vašich úspešných kníh?

Áno, môžem prezradiť, že o niekoľko dní ide do tlače moja v poradí tretia kniha, ktorá nesie názov "Inými očami". Mala by byť na pultoch kníhkupectiev koncom októbra, čo je za chvíľu. Táto kniha nie je ďalšou knihou zo záhradnej série, je z iného "súdka". Popisujem v nej širšie súvislosti, ktoré z môjho pohľadu (preto názov "Inými očami") môžu viesť k udržateľnosti (vo viacerých oblastiach nášho života) alebo naopak.
Tiež mám rozpracovanú knihu s rôznymi receptami, ktorú som začala písať ako odozvu od mojich čitateľov (hlavne čitateliek). V najbližších mesiacoch budem spisovať textovú časť k mojim kuchynským, liečivým a tiež čistiacim výtvorom, ktoré som ukuchtila, vyrobila a následne nafotila v posledných mesiacoch. Kniha receptov a nápadov nebude obsahovať návody a recepty, ktoré sú už popísané v záhradných knihách, aby sa neopakovali.

Prajem čitateľom portálu vsetkopremamu.sk príjemné a inšpiratívne čítanie.

Hanka
------------------------------------------------------------------------------------------

Celý článok v čitateľnej forme vrátane fotogalérie, si môžete prečítať v elektronickej verzii a nájdete ho na tejto adrese, alebo priamo kliknutím na tento link:

https://vsetkopremamu.sk/hanka-sekulova-rada-by-zmenila-svet-neudrzatelneho-udrzatelny/