Navrhujeme prírodnú záhradu-rozšírený

20.02.2021

Tento kurz je kvôli Covid nahradený on-line verziou

Naučíme sa základné pravidlá, ako si navrhnúť prírodný záhradný priestor s jedlými, liečivými a inak úžitkovými rastlinami. Základné prvky: živý plot, stromy, kry, liečivá lúka, zmiešané záhony, bylinky, vodný prvok, zber dažďovej vody, húština, miesta pre zvieracích pomocníkov, ihrisko, pivnica, sklenník.

Obsah a program kurzu:

Tento kurz je rozšírená verzia mojich navrhovacích kurzov. Skladá sa z dvoch dní, pričom prvý deň (sobota) sa budeme venovať teórii, ukazovaniu, vysvetľovaniu, názorným príkladom, ukážkam a druhý deň (nedeľa) budeme celý deň spoločne navrhovať vaše vlastné záhrady.

Pokiaľ nemáte svoj pozemok alebo nechcete spoločne navrhovať, ale radi by ste poznali súvislosti a filozofiu prírodných záhrad, môžete sa prihlásiť iba na sobotu. Pokiaľ naopak ste už absolvovali môj navrhovací kurz a chcete iba spoločne riešiť váš návrh, stačí sa prihlásiť iba na nedeľu (podmienkou je absolvovaný navrhovací kurz u mňa). Treba mi napísať mail s tým, že máte záujem iba o jeden deň. Nedeľný poprosím dátum, kedy ste boli u mňa na Navrhovacom kurze (nie inom).


ZÁKLADY NAVRHOVANIA PRÍRODNÝCH JEDLÝCH ZÁHRAD

- čo sú to prírodné záhrady, koncept certifikovaných prírodných záhrad vo svete a na Slovensku
- čo všetko je potrebné vedieť skôr, ako začnete navrhovať
- základné princípy pri navrhovaní
- voda,
- vysvetlenie niektorých pojmov, ako "slnečná pasca, spoločenstvo stromov..."
- ako navrhnúť jedlý les použitím jedlých rastlín
- umiestnenie záhonov - schématicky
- umiestnenie byliniek - schématicky
- názorná ukážka navrhovania s 2D maketou
- umiestnenie kostrových stromov
- živé ploty - schéma
- umiestnenie zvierat
- umiestnenie jazierka, koreňovej čističky, pivnice, skleníka...
- vertikálna záhrada

Budeme si veľa vysvetľovať, kresliť, skúšať, premiestňovať pomyselné stromy a prvky na plánikoch.
Zoberte si so sebou niečo na písanie, dobrú náladu a chuť naučiť sa niečo nové.
Pokiaľ chcete riešiť váš pozemok, je treba aby ste si priniesli svoje podklady.

Program prosím berte ako predbežný. Tempo, rozsah aj obsah vždy prispôsobujem konkrétnej skupine ľudí a vašim potrebám. Je toho veľa, čo by som vám chcela posunúť, ale času veľmi málo. Preto prosím vnímajte kurz ako inšpiráciu, ktorá vás navedie na ďalšie získavanie skúseností.
Budeme si veľa vysvetľovať, kresliť, skúšať, premiestňovať pomyselné stromy a prvky na plánikoch. Zoberte si so sebou niečo na písanie, veľkú A3 podložku na písanie (najlepšie A3 dosky), dobrú náladu a chuť naučiť sa niečo nové.

Pripravte si so sebou doma nastrihané papierové kolieska v rozmeroch 12cm (10ks), 10cm (10ks), 8cm (10ks), 6cm (10ks), 4cm (15ks), 2cm (20ks). Kolieska vám veľmi pomôžu, môžete si priamo do koliesok písať.
Pokiaľ chcete na kurze riešiť vaše konkrétne pozemky, je potrebné si zobrať plány pozemkov v mierke 1:100 (so zakreslenými svetovými stranami a aktuálnym stavom, vrátane inžinierskych sietí). Budeme spoločne navrhovať podľa časových možností koľko stihneme za celý deň. Všetci spoločne sa budeme pri konkrétnom pozemku zároveň učiť, prečo niektoré veci navrhnúť tak, aby boli čo najlepšie umiestnené.