Navrhujeme prírodnú záhradu

14.09.2024

Úvod a základné navrhovanie. Sobota 14.09. 2024, 10.00-18.00

Úvod čo je to prírodná jedná liečivá záhrada. Zákonitosti, fungovanie, základná charakteristika. Naučíme sa tiež základné pravidlá, ako si navrhnúť prírodný záhradný priestor s jedlými, liečivými a inak úžitkovými rastlinami. Základné prvky: živý plot, stromy, kry, liečivá lúka, zmiešané záhony, bylinky, vodný prvok, zber dažďovej vody, húština, miesta pre zvieracích pomocníkov, ihrisko, pivnica, sklenník.

Obsah a program kurzu:

Tento kurz je základná verzia mojich navrhovacích kurzov. Skladá sa z jedného dňa, pričom sa budeme venovať teórii, ukazovaniu, vysvetľovaniu, názorným príkladom, ukážkam. Spoločne si navrhneme jeden váš pozemok, ktorý si vylosujeme.

ZÁKLADY NAVRHOVANIA PRÍRODNÝCH JEDLÝCH ZÁHRAD

- čo sú to prírodné záhrady, koncept certifikovaných prírodných záhrad vo svete a na Slovensku
- čo všetko je potrebné vedieť skôr, ako začnete navrhovať
- základné princípy pri navrhovaní
- voda,
- vysvetlenie niektorých pojmov, ako "slnečná pasca, spoločenstvo stromov..."
- ako navrhnúť jedlý les použitím jedlých rastlín
- umiestnenie záhonov - schématicky
- umiestnenie byliniek - schématicky
- názorná ukážka navrhovania s 2D maketou
- umiestnenie kostrových stromov
- živé ploty - schéma
- umiestnenie zvierat
- umiestnenie jazierka, koreňovej čističky, pivnice, skleníka...
- vertikálna záhrada

Program prosím berte ako predbežný. Tempo, rozsah aj obsah vždy prispôsobujem konkrétnej skupine ľudí a vašim potrebám. Je toho veľa, čo by som vám chcela posunúť, ale času veľmi málo. Preto prosím vnímajte kurz ako inšpiráciu, ktorá vás navedie na ďalšie získavanie skúseností.
Budeme si veľa vysvetľovať, kresliť, skúšať, premiestňovať pomyselné stromy a prvky na plánikoch. Zoberte si so sebou niečo na písanie, veľkú A3 podložku na písanie (najlepšie A3 dosky), dobrú náladu a chuť naučiť sa niečo nové.

Pripravte si so sebou doma nastrihané papierové kolieska v rozmeroch 12cm (10ks), 10cm (10ks), 8cm (10ks), 6cm (10ks), 4cm (15ks), 2cm (20ks). Kolieska vám veľmi pomôžu, môžete si priamo do koliesok písať.
Pokiaľ chcete na kurze riešiť vaše konkrétne pozemky, je potrebné si zobrať plány pozemkov v mierke 1:100 (so zakreslenými svetovými stranami a aktuálnym stavom, vrátane inžinierskych sietí). Budeme spoločne navrhovať konkrétny pozemok, ktorý si vlosujeme. Všetci spoločne sa budeme pri konkrétnom pozemku zároveň učiť, prečo niektoré veci navrhnúť tak, aby boli čo najlepšie umiestnené.

Trvanie kurzu:
Sobota od 10.00 - 18.00 hodiny
Obedná prestávka je od 13.00 - 14.00. Obed tentoraz z dôvodu obmedzení zrealizujeme objednaním Pizza z neďalekej prevádzky. Pizza nie je zahrnutá v cene za kurz, poprosím preto počítať s hotovosťou.

Spôsob prihlásenia, cena:
Cena je 45,-EUR/osoba. Nezahŕňa stravu a prípadné ubytovanie. Začíname o 10.00 a končíme o 18.00.
Miesta potvrdzujem v poradí, v akom prichádzajú zálohy za kurz. Prihlasovanie je mailom na info@prirodne-zahrady.sk  viac podrobností k logistike a prihlasovaní nájdete stlačením odkazu tu: